• Chuxia DENG
 • Wei GE
 • Renhe Xu
 • Douglas ZHANG
 • Garry Wong
 • San Ming WANG
 • Edwin CHEUNG
 • Kathy LUO
 • Yutao XIANG
 • Wenhua ZHENG
 • William CHAO
 • Guokai CHEN
 • Lijun DI
 • Henry KWOK
 • Tzu-Ming LIU
 • Zhen YUAN
 • Terence POON
 • Xiaoling XU
 • Kin Yip TAM
 • Yunlu DAI
 • Leo LEE
 • Gang LI
 • Joong Sup SHIM
 • Vivien WANG
 • Chris WONG
 • Ruiyu XIE
 • Hongjie ZHANG
 • Xuanjun ZHANG
 • Qi ZHAO
 • Jun ZHENG
 • Qiang CHEN
 • Weiwei LIU
 • Jung Woo PARK
 • Kaeling TAN
 • Li WANG
 • Kai MIAO
 • AR core
 • BISC core
 • GBSCA core
 • PMDD core
 • All labs
Prof. Chuxia DENG Lab (Location: N22-4033a)
 • Prof. Chuxia DENG
  Office: E12-4041a
  Lab office: N22-4036
  Office phone: 8822 4997
  Lab phone: 8822 4997
  Email: cxdeng@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Kai MIAO (苗凱)
Research Assistant Professor
(Lab Representative)
N22-40348822 2903kaimiao@um.edu.mo
WENG Zhihui (翁智輝)
Research Assistant ProfessorN22-40328822 4267zhihuiweng@um.edu.mo
Heng SUN (孫恆)
Post-doctoral FellowN22-40318822 4254HengSun@um.edu.mo
Barani Kumar RAJENDRAN
Post-doctoral FellowN22-40348822 2903rbaranikumar@um.edu.mo
Ping CHEN (陳平)
Post-doctoral FellowN22-40328822 4257pingchen@um.edu.mo
Jiaolin BAO (鮑嬌琳)
Post-doctoral FellowN22-40348822 2903jiaolinbao@um.edu.mo
Yingyao QUAN (全瑛瑤)
Post-doctoral fellowN22-40318822 4254yingyaoquan@um.edu.mo
Tak Kan CHOI (崔德勤)
Research AssistantN22-40348822 2903TakkanChoi@um.edu.mo
Xu Zhang(張旭)
Research AssistantN22-40318822 4254xzhang@um.edu.mo
Xueying LYU(呂雪瑩)
Research AssistantN22-40348822 2903xueyinglyu@um.edu.mo
Renbo DING (丁仁博)PhD StudentN22-40318822 4254
Fangyuan SHAO (邵方元)PhD StudentN22-40348822 2903
Wenhui HAO (郝文慧)PhD StudentN22-40348822 2903
Weilong Hou (侯偉龍)PhD StudentN22-4007
Fuqiang XING (邢富強)PhD StudentN22-40348822 2903
Si CHEN (陳思)PhD StudentN22-40348822 2903
Haipeng LEI (雷海鵬)PhD StudentN22-40348822 2903
Sen GUO (郭森)PhD StudentN22-40318822 4254
Ming ZHAO (趙明)PhD StudentN22-40348822 2903
Lei ZHANG (張雷)PhD StudentN22-40328822 4257
Jianming ZENG (曾健明)PhD StudentN22-40348822 2903
Tao HUANG (黃濤)PhD StudentN22-40318822 4254
Yinsheng WEI (魏寅生)PhD StudentN22-40328822 4257
Licen LI (李麗岑)PhD StudentN22-40328822 4257
Yanwei SUN (孫言偉)PhD StudentN22-40318822 4254
Prof. Wei GE Lab (Location: N22-2035a)
 • Prof. Wei GE
  Office: E12-4038
  Lab office: N22-2037
  Office phone: 8822 4996
  Lab phone: 8822 4996
  Email: weige@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Limin WU (吳莉敏)
Research AssistantN22-20338822 2734liminwu@um.edu.mo
On Lam Anderson WONG (黃安林)
Visiting FellowN22-20348822 4935andersonwong@um.edu.mo
Zhe HU 胡哲PhD Student
Mingming QIN 秦明鳴PhD Student
Yibo ZHANG 張逸波PhD Student
Zhiqin REN 任志勤PhD Student
Kun WU 吳堃PhD Student
Nana AI 艾娜娜PhD Student
Xinyan WANG 王鑫焱PhD Student
Chao BIAN 卞超PhD Student
Weiyi SONG 宋唯一PhD Student
Xingshun WANG 王興順PhD Student
Cheng ZHAO 趙誠

PhD Student
Yue ZHAI 翟玥PhD Student
Prof. Renhe XU Lab (Location: N22-2004a)
 • Prof. Renhe XU
  Office: E12-4015
  Lab office: N22-2003
  Office phone: 8822 4993
  Lab phone: 8822 2908
  Email: renhexu@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Enqin LI (李恩琴)
Research Assistant
(Lab Representative)
N22-20038822 2908EnqinLi@um.edu.mo
Guihui QIN (覃貴慧)
Research AssistantN22-20038822 2908guihuiqin@um.edu.mo
Changkun YANG (楊昌坤)
Research AssistantN22-20038822 2908changkunyang@um.edu.mo
Yichi ZHANG (張一弛)
Research AssistantN22-20038822 2908yichizhang@um.edu.mo
Xiaoyan WANG (王曉燕)PhD StudentN22-20038822 2908
Dejin ZHENG (鄭德錦)PhD StudentN22-20038822 2908
Roma Pradeep BORKARPhD StudentN22-20038822 2908
Borong HUANG (黃博容)PhD StudentN22-20038822 2908
Siyi FU (付思藝)
PhD StudentN22-20038822 2908
Haibo PENG (彭海博)PhD StudentN22-20038822 2908
Prof. Garry WONG Lab (Location: N22-2032a)
 • Prof. Garry WONG
  Office: E12-3005
  Lab office: N22-4001
  Office phone: 8822 4979
  Lab phone:
  Email: garrygwong@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Yorn, Ka Lai LEUNG (梁嘉麗)
Research Assistant
(Lab Representative)
N22-20318822 2732/ 8822 2733klleung@um.edu.mo
Yang YANG (楊楊)
PhD StudentE12-30258822 2947
Menglei ZHANG (張夢蕾)
PhD StudentE12-30258822 2947
Changliang WANG (王長亮)
PhD StudentE12-30258822 2947
Linjing SHEN (申林靜)
PhD StudentN22-20318822 2733
Xiaobing HUANG (黃小兵)PhD StudentN22-20318822 2733
Prof. San Ming WANG Lab (Location: N22-3009a)
 • Prof. San Ming WANG
  Office: E12-3063
  Lab office: N22-3001
  Office phone: 8822 4836
  Lab phone: 8822 4218/8822 4219
  Email: sanmingwang@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Siddharth Sinha
Post-doctoral FellowN22-3008siddharths@um.edu.mo
Shanmuga Priya Bhaskaran
Research AssistantN22-3008BSPriya@um.edu.mo
Li ZHANG (張利)PhD StudentN22-20278822 4217
Xiaobing WU (吳曉冰)PhD StudentN22-20278822 4217
Boya LU (路博雅)PhD StudentN22-20278822 4217
Xiaoyu WANG (王小雨)PhD StudentN22-20278822 4217
Maoni GUO (郭毛妮)PhD StudentN22-3008
Teng HUANG (黃騰)PhD StudentN22-3008
Zixin QIN (秦梓欣)PhD StudentN22-20278822 4217
Prof. Edwin, Chong Wing CHEUNG Lab (Location: N22-4002a)
 • Prof. Edwin, Chong Wing CHEUNG
  Office: E12-4014
  Lab office: N22-4001
  Office phone: 8822 4992
  Lab phone: 8822 2933
  Email: echeung@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Nitin Narwade
Research AssistantN22-40018822 2933nitinnarwade@um.edu.mo
Yanying GUO (郭燕瑩)
Research AssistantN22-40018822 2933yanyingguo@um.edu.mo
Zuxianglan ZHAO (趙祖相嵐)
PhD StudentN22-40018822 2933
Lingling HU (胡玲玲)
PhD StudentN22-40018822 2933
Guimei CUI (崔桂梅)
PhD StudentN22-40018822 2933
Mi CHEN (陳密)
PhD StudentN22-40018822 2933
Chao FANG (方超)
PhD StudentN22-40018822 2933
Wei CAO (曹葦)PhD StudentN22-40018822 2933
Chen CHANG (常晨)
PhD StudentN22-40018822 2933
Prof. Kathy, Qian LUO Lab (Location: N22-4038a)
 • Prof. Kathy, Qian LUO
  Office: E12-3007
  Lab office: N22-4037
  Office phone: 8822 4233
  Lab phone: 8822 4267
  Email: kluo@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Hao JIA (賈皓)PhD Student
(Lab Representative)
N22-40398822 4283
Sagar Regmi
Research AssistantN22-40378822 4267Sagarr@um.edu.mo
Renfei WU (吳仁飛)PhD StudentN22-40398822 4283
Koukou LI (黎扣扣)PhD StudentN22-40398822 4283
Bin HUANG (黃斌)
PhD StudentN22-40378822 4267
Zheng PENG (彭征)PhD StudentN22-40378822 4267
Hongmei YANG (楊紅梅)
PhD StudentN22-40378822 4267
Meng HAO (郝夢)PhD StudentN22-40378822 4267
Haibo TONG (童海波)PhD StudentN22-40398822 4283
Muya ZHOU (周牧涯)PhD StudentN22-40378822 4267
Prof. Xiaoling XU Lab (Location: N22-4005a)
 • Prof. Xiaoling XU
  Office: E12-4012
  Lab office: N22-4007
  Office phone: 8822 4925
  Lab phone: 8822 2911
  Email: xiaolingx@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Samson Sek Man SU (舒適文)
Research Assistant
(Lab Representative)
N22-40078822 2911samsonsu@um.edu.mo
Un In CHAN (陳苑燕)
Research AssistantN22-40078822 2911uninchan@um.edu.mo
Ragini Bhalchandra ADHAV
Research AssistantN22-40068822 2937Radhav@um.edu.mo
Pengxiang QIU 丘鵬翔PhD Student
Lihua MO 莫莉樺PhD Student
Jianlin LIU 劉建林PhD Student
Jianjie LI 李建傑PhD Student
Jun XU 許俊PhD Student
Xiaodong SHU 舒曉東PhD Student
Prof. Kin Yip TAM Lab (Location: N22-2002a)
 • Prof. Kin Yip TAM
  Office: E12-4007
  Lab office: N22-2001
  Office phone: 8822 4988
  Lab phone: 8822 2907
  Email: kintam@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Quan LIU (劉權)PhD Student
(Lab Representative)
N22-20018822 2907
Puhua WU(伍普華)Post-doctoral FellowN22-20018822 2907puhuawu@um.edu.mo
Yaojun JU (巨瑤君)PhD StudentN22-20018822 2907
Prof. Guokai CHEN Lab (Location: N22-2008b)
 • Prof. Guokai CHEN
  Office: E12-4013
  Lab office: N22-2007
  Office phone: 8822 4985
  Lab phone: 8822 2913
  Email: guokaichen@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Chengcheng SONG (宋程程)
PhD StudentN22-20078822 2913
Yang YANG (楊陽)
PhD StudentN22-20068822 2910
Hui ZHONG (鐘慧)
PhD StudentN22-20058822 2909
Faxiang XU (許發祥)
PhD StudentN22-20058822 2909
Carlos Godoy PAREJO
PhD StudentN22-20068822 2910
Chunhao DENG (鄧春浩)
PhD StudentN22-20068822 2910
Zhili REN (任志麗)
PhD StudentN22-20058822 2909
Xiaoxiao ZHOU (周小曉)
PhD StudentN22-20058822 2909
Yumeng ZHANG (張宇萌)PhD StudentN22-20078822 2913
Prof. Yutao XIANG Lab (Location: E12-3019)
 • Prof. Yutao XIANG
  Office: E12-3060
  Lab office: E12-3019
  Office phone: 8822 4223
  Lab phone: 8822 2761
  Email: ytxiang@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
QI Han(齊涵)Research AssistantE12-30198822 2761qihan@um.edu.mo
ZHANG Honghe (張鴻鶴)Research AssistantE12-30198822 2761honghezhang@um.edu.mo
Ka In LOK (陸嘉燕)PhD StudentE12-30198822 2761
Ines Hang Iao CHOW (巢杏悠)PhD StudentE12-30198822 2761
Li LU (盧麗)PhD StudentE12-30198822 2761
Min DONG (董敏)PhD StudentE12-30198822 2761
Liangnan ZENG (曾梁楠)PhD StudentE12-30198822 2761
Wenwang RAO (饒文旺)PhD StudentE12-30198822 2761
Yuan YANG (楊源)PhD StudentE12-30198822 2761
Wen LI (李雯)PhD StudentE12-30198822 2761
Prof. Chuen Wai POON Lab (Location: N22-3002a)
 • Prof. Chuen Wai POON
  Office: E12-4025
  Lab office: N22-3011
  Office phone: 8822 4501
  Lab phone: 8822 2534
  Email: tcwpoon@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Kate Man Kei LEI (李文琪)
Research Assistant
(Lab Representative)
N22-30118822 2534KateLei@um.edu.mo
Ling ANG (洪玲)
Post-doctoral FellowN22-30118822 2534IreneAng@um.edu.mo
Pengwei ZHANG (張鵬偉)
PhD StudentN22-30118822 2534
Rui WEI (魏銳)PhD StudentN22-30118822 2534
Chao GUO (郭超)PhD StudentN22-30118822 2534
Jijing WANG (王紀晶)PhD StudentN22-30118822 2534
Xin LU (盧欣)PhD StudentN22-30118822 2534
Wei WANG (王煒)PhD StudentN22-30118822 2534
Prof. Wenhua ZHENG Lab (Location: N22-3037a)
 • Prof. Wenhua ZHENG
  Office: E12-3057
  Lab office: N22-3040
  Office phone: 8822 4919
  Lab phone: 8822 2731
  Email: wenhuazheng@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Shaowei WANG (王少偉)
Research Assistant
(Lab Representative)
N22-30408822 2731ShaoweiWang@um.edu.mo
Ruohong LIN (林若紅)
UM Macao Post-doctoral Fellow
N22-3040
8822 2731ruohonglin@um.edu.mo
Marta Alves da SilvaUM Macao Post-doctoral Fellow

martas@um.edu.mo
Bingxi LEI (雷炳喜)Post-docbingxilei@um.edu.mo
Xiaoqing LI 李小青PhD Student
Jiankang FANG 方健康PhD Student
Pei WAN 萬佩PhD Student
Jinying XU 許進英PhD Student
Linlin LIU 劉琳琳PhD Student
Shuai LI 黎帥PhD Student
Xiaoqiu WU 武曉秋PhD Student
MOHD FARHANPhD Student
Xia ZHAO 趙霞PhD Student
Yizhou JIANG 江一舟PhD Student
Xingan XING 幸新幹PhD Student
Huan WANG 王歡PhD Student
Tangming PENG 彭湯明PhD Student
Wenshu ZHOU 周文樹PhD Student
Prof. Tzu-Ming LIU Lab(Location: N22-2029a)
 • Prof. Tzu-Ming LIU
  Office: E12-3024
  Lab office: N22-2027
  Office phone: 8822 4693
  Lab phone: 8822 4217
  Email: tmliu@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Yin-Lin LU (盧盈霖)
Research AssistantN22-20278822 4217yinlinlu@um.edu.mo
Yu-Cheng LIU (劉又誠)
Research AssistantN22-20278822 4217yuchengliu@um.edu.mo
Yue LI 李曰
PhD Student
Lin-jie LI 林麟杰PhD Student
Yinghan YAN 閆映寒PhD Student
Haoran CHEN 陳昊然PhD Student
Soichan LEI 李瑞珍PhD Student
Prof. Koon Ho WONG Lab (Location: N22-3009a)
 • Prof. Koon Ho WONG
  Office: E12-4011
  Lab office: N22-3003/3004
  Office phone: 8822 4487
  Lab phone: 8822 4131
  Email: koonhowong@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Ying Ying CHEN (陳盈盈)
Post-doctoral FellowN22-30038822 4232YYChen@um.edu.mo
Maruti Nandan Rai
Research AssistantN22-30038822 4232mnrai@um.edu.mo
Ana Cristina Colabardini
Research AssistantN22-30018822 4218 / 8822 4219anacolabardini@um.edu.mo
Longguang QIN (覃龍光)
Research AssistantN22-30048822 4131LgQin@um.edu.mo
Ang LI (李昂)
PhD StudentN22-30048822 4131
Shuhui GUO (郭淑慧)
PhD StudentN22-30038822 4232
Fang WANG (王芳)
PhD StudentN22-30038822 4232
Chirag PARSANIA
PhD StudentN22-30038822 4232
Pooja PRAKASHCHANDRA SETHIYA
PhD StudentN22-30038822 4232
Liguo DONG (董立國)
PhD StudentN22-30038822 4232
Zhengqiang MIAO (苗正強)
PhD StudentN22-30038822 4232
Zhiqiang DONG (董志強)
PhD StudentN22-30048822 4131
Prof. William CHAO Lab (Location: N22-4004a)
 • Prof. William Chong Hang CHAO
  Office: E12-3026
  Lab office: N22-4004
  Office phone: 8822 4908
  Lab phone: 8822 2935
  Email: williamchao@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Haoweng WU (胡巧穎)PhD Student
(Lab Representative)
N22-40038822 2934
Nadia RasheedPost-doctoral FellowN22-40038822 2934Nrasheed@um.edu.mo
Helen, Iok Lou IEONG (楊玉璐)
Post-doctoral FellowN22-40038822 2934helenieong@um.edu.mo
Huadong LI (李華東)PhD StudentN22-40038822 2934
Prof. Zhen YUAN Lab (Location: E12-4018/E12-3040)
 • Prof. Zhen YUAN
  Office: E12-4008
  Lab office: E12-3017
  Office phone: 8822 4989
  Lab phone: 8822 2736
  Email: zhenyuan@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Mengze XuPhD Student
(Lab Representative)
TBCTBCyb97658@um.edu.mo
Cheng-Hang LIU (劉承漢)
Visiting Fellow
E12-3017
8822 2736chenghangliu@um.edu.mo
Yubin LIU (劉玉濱)
Research AssistantE12-30178822 2736yubinliu@um.edu.mo
Xue BIN (薛彬)
Research AssistantE12-30178822 2736binxue@um.edu.mo
Dan WANG (王丹)
Research AssistantE12-3017
8822 2736danwang@um.edu.mo
Mengyun WANG (汪孟允)Research AssistantE12-30178822 2736mengyunwang@um.edu.mo
Chenggang WU (吳成剛)
Research AssistantE12-30178822 2736chenggangwu@um.edu.mo
Zhishan HU (胡志善)PhD StudentE12-30178822 2736
Jiuling WANG (王玖玲)PhD StudentE12-30178822 2736
Mengyun WANG (汪孟允)PhD StudentE12-30178822 2736
Jing LIU (劉靜)PhD StudentE12-30178822 2736
Shiyang XU (許施揚)PhD StudentE12-30178822 2736
TANIA ALEXANDRA PINHO COUTOPhD StudentE12-30178822 2736
Xiaoju MEN (門孝菊)PhD StudentE12-30178822 2736
Prof. Joong Sup SHIM Lab (Location: N22-2029b)
 • Prof. Joong Sup SHIM
  Office: E12-4010
  Lab office: N22-2027
  Office phone: 8822 4990
  Lab phone: 8822 4217
  Email: jsshim@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Eun Ju YANG
Research Assistant
(Lab Representative)
N22-20278822 4217ejyang@um.edu.mo
Junfang LYU (呂俊芳)
Post-doctoral FellowN22-2027
8822 4217junfanglyu@um.edu.mo
Changjie WU (武長傑)PhD StudentN22-20278822 4217
Yifan LIU (劉一帆)PhD StudentN22-20278822 4217
Baoyuan ZHANG (張寶袁)PhD StudentN22-20278822 4217
Changxiang SHI (施長香)PhD StudentN22-20278822 4217
Prof. Lijun DI Lab (Location: N22-4009a)
 • Prof. Lijun DI
  Office: E12-4009
  Lab office: N22-4011
  Office phone: 8822 4497
  Lab phone: 8822 4291
  Email: lijundi@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Peipei LI (李培培)PhD Student
(Lab Representative)
Jiajia LI(李佳佳)
Research AssistantN22-40108822 4260jiajiali@um.edu.mo
Man Pok LEI (李文博)
Research AssistantN22-40108822 4260manpoklei@um.edu.mo
Keng Ieng WONG (王璟盈)Research AssistantN22-40118822 4291kengiengwong@um.edu.mo
ZHU Hehuan (朱合歡)Research AssistantN22-40118822 4291hehuanzhu@um.edu.mo
Zhiqiang ZHAO (趙志強)PhD Student
Jingjing LI (李晶晶)PhD Student
Yuan WANG (王媛)PhD Student
Prof. Hang Fai KWOK Lab (Location: N22-3002a)
 • Prof. Hang Fai KWOK
  Office: E12-4006
  Lab office: N22-3001
  Office phone: 8822 4991
  Lab phone: 8822 4218
  Email: hfkwok@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Ran WEI (魏然)
Post-doctoral FellowN22-30018822 4219ranwei@um.edu.mo
MUHAMMAD JAMEEL
PhD StudentN22-30018822 4219
Pengchen CHEN (陳芃琛)
PhD StudentN22-30018822 4219
Rui MA (馬瑞)PhD StudentN22-30018822 4219
Libin GUO (郭麗斌)PhD StudentN22-30018822 4219
Prof. Gang LI Lab (Location: N22-2010B)
 • Prof. Gang LI
  Office: E12-3014
  Lab office: N22-2009
  Office phone: 8822 4212
  Lab phone: 8822 2901
  Email: gangli@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Un Lam CHOI (蔡沅霖)
Research AssistantN22-20128822 2902TiffanyChoi@um.edu.mo
Huan Li(李歡)Research AssistantN22-40108822 4260huanli@um.edu.mo
Xiaowen GUAN (關霄文)PhD Student
(Lab Representative)
N22-20098822 2901
Yiqi YANG (楊軼棋)PhD StudentN22-20098822 2901
Zhengfeng LI (李正鋒)PhD StudentN22-20098822 2901
Ting ZHANG (張婷)PhD StudentN22-20098822 2901
Xianju WANG (王獻舉)PhD StudentN22-20128822 2902
Weibo ZHANG (張維博)PhD StudentN22-20128822 2902
Prof. Yunlu DAI Lab (Location: E12-1070)
 • Prof. Yunlu DAI
  Office: E12-3013
  Lab office: E12-1070
  Office phone: 8822 4881
  Lab phone: 8822 2946
  Email: yldai@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Zhan ZHANG (張展)PhD Student
(Lab Representative)
E12-30428822 4222
Lisi XIE (謝麗斯)
UM Macao Post-doctoral FellowE12-10708822 2946lisixie@um.edu.mo
Jie LI (李杰)
Post-docjieli@um.edu.mo
Wei SANG (桑瑋)PhD StudentE12-30428822 4222
Prof. Leo, Tsz On LEE Lab (Location: N22-3037a)
 • Prof. Leo, Tsz On LEE
  Office: E12-3011
  Lab office: N22-3001
  Office phone: 8822 4929
  Lab phone: 8822 4218
  Email: ltolee@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Samson Ian Sam LOK (陸仁森)
Research Assistant
(Lab Representative)
N22-30398822 2951Samsonlok@um.edu.mo
Xin MA (馬欣)
Post-doctoral Fellow N22-30398822 2951XinMa@um.edu.mo
Qingyu ZHANG 張慶餘PhD Student
Ran KE 柯然
PhD Student
Shan YU 雨山PhD Student
Junhui JIANG 蔣俊暉PhD Student
Yunfang XIONG 熊雲芳PhD Student
Puikei MOU 毛沛祈PhD Student
Prof. Ruiyu XIE Lab (Location: N22-2010a)
 • Prof. Ruiyu XIE
  Office: E12-3012
  Lab office: N22-2011
  Office phone: 8822 4975
  Lab phone: 8822 2902
  Email: ruiyuxie@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Jie YE (葉杰)PhD Student
(Lab Representative)
N22-20118822 2902
Qingping LAN (藍清平)

Research AssistantN22-2011
8822 2902
qingpinglan@um.edu.mo
Xinwei WU (吳欣蔚)PhD StudentN22-20118822 2902
Xiaojun HUANG (黃小君)PhD StudentN22-20118822 2902
Prof. Qi ZHAO Lab (N22-3002a)
 • Prof. Qi ZHAO
  Office: E12-3022
  Lab office: N22-3013
  Office phone: 8822 4824
  Lab phone: 8822 2953
  Email: qizhao@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Rixin WANG (王日鑫)Research AssistantN22-30138822 2953rixinwang@um.edu.mo
Jie LIU (劉婕)PhD StudentN22-30138822 2953
Shuo YANG (楊朔)PhD StudentN22-30138822 2953
Zihan ZHAO (趙子菡)PhD Student
Zhizhen CHEN (陳治臻)PhD StudentN22-30138822 2953
Guanyu ZHOU (周廣宇)PhD StudentN22-30138822 2953
Shigao HUANG (黃世高)PhD StudentN22-30128822 2952
Lipeng ZHU (朱裡鵬)PhD StudentN22-30138822 2953
Prof. Xuanjun ZHANG Lab (Location: E12-1069)
 • Prof. Xuanjun ZHANG
  Office: E12-3010
  Lab office: E12-1069
  Office phone: 8822 4928
  Lab phone: 8822 2914
  Email: xuanjunzhang@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Jun GONG (宮俊)PhD Student
(Lab Representative)
E12-30398822 2914
Hui ZHANG(張蕙)
Research AssistantE12-10698822 2914hzhang@um.edu.mo
Shichao WANG (王世超)
Research AssistantE12-10698822 2914shichaowang@um.edu.mo
Hua ZHOU (周華)PhD Student
(Lab Representative)
E12-30398822 2914
Jingyun TAN (譚景雲)PhD StudentE12-30398822 2914
Gang FENG (馮剛)PhD StudentE12-30398822 2914
Chunfei WANG (汪春飛)PhD StudentE12-30398822 2914
Zhe CHEN (陳哲)PhD StudentE12-30398822 2914
Zixiang WEI (魏子翔)PhD StudentE12-30398822 2914
Shiyin ZHAO (趙世印)PhD StudentE12-30398822 2914
Prof. Vivien WANG Lab (Location: N22-3037a)
 • Prof. Vivien Ya-Fan WANG
  Office: E12-3028
  Lab office: N22-3038
  Office phone: 8822 4933
  Lab phone: 8822 2950
  Email: vivienwang@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Wenfei PAN (潘雯斐)PhD Student
(Lab Representative)
N22-30388822 2950
Vladimir Meshcheryakov
Post-doctoral FellowN22-30388822 2950vladimirm@um.edu.mo
Limei DENG (鄧立美)PhD StudentN22-30388822 2950
Prof. Hongjie ZHANG Lab (Location: N22-2032a)
 • Prof. Hongjie ZHANG
  Office: E12-3008
  Lab office: N22-2031
  Office phone: 8822 4518
  Lab phone: 8822 2732
  Email: hjzhang@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Pei ZHANG (張佩)
PhD Student
(Lab Representative)
N22-20318822 2732
Ruotong ZHANG (張若曈)PhD StudentN22-20318822 2732
Mengqiao CUI (崔夢僑)PhD StudentN22-20318822 2732
Xiaoxiang CHENG (程霄翔)PhD StudentN22-20318822 2732
Zhimin LI (李志敏)PhD StudentN22-20318822 2732
Prof. Jun ZHENG Lab (Location: N22-3009a)
 • Prof. Jun ZHENG
  Office: E12-3009
  Lab office: N22-3007
  Office phone: 8822 4509
  Lab phone: 8822 4132
  Email: junzheng@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Huang Xiaobei (黃曉蓓)
Post-doctoral FellowE12-30178822 2736xiaobeihuang@um.edu.mo
Le TANG (唐樂)
Post-doctoral FellowE12-3019
8822 2761
letang@um.edu.mo
Si Hoi KOU(高詩鎧)
Research AssistantN22-30128822 2952sihoikou@um.edu.mo
Xia JI (冀 霞)]Research Assistant
(Lab Representative)
N22-30128822 2952xiaji@um.edu.mo
Yantao LI (李沿濤)PhD Student
Jin ZOU (鄒瑾)PhD Student
Wenwen ZHANG (張穩穩)PhD Student
Ruiqiang XIE (謝瑞強)PhD Student
Jincan LUO (羅金燦)PhD Student
Zhi LI (李智)PhD Student
Chang LU (盧暢)PhD Student
Prof. Douglas ZHANG Lab
 • Prof. Xiaohua Douglas ZHANG
  Office: E12-3021
  Lab office: E12-3049
  Office phone: 8822 4813
  Lab phone: 8822 2948
  Email: douglaszhang@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Chen HUANG (黃琛)
Post-doctoral FellowE12-30398822 2914chenhuang@um.edu.mo
Xinzheng DONG (董鑫正)Research Assistantxinzhengdong@um.edu.mo
Jing SUN (孫晶)Research Assistantjingsun@um.edu.mo
Johnny Kuan Cheok LEI (李軍焯)
Research AssistantE12-30398822 2914Johnnylei@um.edu.mo
Yu JIN (金俞)PhD StudentE12-30398822 2914
Chang CHEN (陳 暢)PhD StudentE12-30398822 2914
Shixue SUN (孫世學)PhD StudentE12-30398822 2914
Teng ZHANG (張騰)PhD StudentE12-30398822 2914
Guoliang WANG (王國梁)PhD StudentE12-30398822 2914
Min DENG (鄧敏)PhD StudentE12-30398822 2914
Proteomics, Metabolomics & Drug Development Core
 • Dr. Li WANG
  Office: E12-4024
  Lab office: N22-4011
  Office phone: 8822 4498
  Lab phone: 8822 4291
  Email: liwang@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Man DOU (豆曼)
Research AssistantN22-40118822 4291mandou@um.edu.mo
Xiaohui HU (胡曉暉)
Research AssistantN22-20018822 2907XiaohuiHu@um.edu.mo
Man Ting LAM (林敏婷)
Research AssistantN22-30418822 2534ManTingLam@um.edu.mo
Biological Imaging & Stem Cell Core
 • Dr. Weiwei LIU
  Office: E12-3025
  Lab office: N22-2007
  Office phone: 8822 4982
  Lab phone: 8822 2913
  Email: weiweiliu@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Connor, Sin Wa WONG (黃倩華)
Research AssistantN22-30018822 4218
8822 4219
connorwong@um.edu.mo
Liangyu SUN (孫良昱)
Research AssistantN22-2007
8822 2913liangyusun@um.edu.mo
Hsun-Ting HSIEH (謝勛庭)Research AssistantN22-20078822 2913hthsieh@um.edu.mo
Animal Research Core
 • Mr. Zheyu CAI
  Office: N22-3064
  Office phone: 8822 4226
  Email: joshuacai@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Xiaotong TAN (譚曉彤)
Research AssistantN22-30648822 4221xiaotongtan@um.edu.mo
Shaowen WANG (王少文)
Research AssistantN22-30648822 4221SWenWang@um.edu.mo
Genomics, Bioinformatics & Single Cell Analysis Core
 • Dr. Kaeling TAN
  Office: E12-4026
  Lab office: N22-3003/3004
  Office phone: 8822 4987
  Lab phone: 8822 4131
  Email: kaelingtan@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Lakhansing Arun PARDESHI
Research AssistantN22-30038822 4232LakhanP@um.edu.mo
Esther Bo Yee LO (盧葆宜)Research AssistantN22-30038822 4232estherlo@um.edu.mo
Dr. Qiang CHEN Lab
 • Dr. Qiang CHEN
  Office: E12-3029
  Lab office: N22-4031
  Office phone: 8822 4965
  Lab phone: 8822 4254
  Email: qiangch@um.edu.mo
Dr. Weiwei LIU Lab
 • Dr. Weiwei LIU
  Office: E12-3025
  Lab office: N22-2007
  Office phone: 8822 4982
  Lab phone: 8822 2913
  Email: weiweiliu@um.edu.mo
Dr. Jung Woo PARK Lab
 • Dr. Jung Woo PARK
  Office: E12-3023
  Lab office: N22-2003
  Office phone: 8822 4225
  Lab phone: 8822 2908
  Email: jungwpark@um.edu.mo
Dr. Kaeling TAN
 • Dr. Kaeling TAN
  Office: E12-4026
  Lab office: N22-3003/3004
  Office phone: 8822 4987
  Lab phone: 8822 4131
  Email: kaelingtan@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Dr. Li WANG Lab
 • Dr. Li WANG
  Office: E12-4024
  Lab office: N22-4011
  Office phone: 8822 4498
  Lab phone: 8822 4291
  Email: liwang@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
Huan LI (李歡)
Research AssistantN22-40108822 4260huanli@um.edu.mo
Dr. Miao Kai Lab
 • Dr. Miao Kai
  Office: N22-4034
  Lab office: N22-4034
  Office phone: 8822 2903
  Lab phone: 8822 2903
  Email: kaimiao@um.edu.mo
NamePositionOfficePhoneEmail
WANG Lijian (汪禮健)Research AssistantN22-40348822 2903lijianwang@um.edu.mo