Contact Information
AddressKiang Wu Hospital
Estrada do Repouso
Macau
Gangli XIAO
Phone(853)2837 1333
Emailxiaoglbj@aliyun.com
Contact in UMOffice: E12-4031
Tel: (853)8822 4930
Email: GuangliXiao@umac.mo
Education
M.D.Medicine Faculty, West China Medical Center, Sichuan Medical University (Sichuan medical college) (1983)
Positions
2016-presentAdjunct Professor, Faculty of Health Sciences, University of Macau
2002-presentChief Consultant, Radiotherapy Center, Kiang Wu Hospital
Representative Publications
 1. Guangli Xiao, Dazhong Gu, Yirong Huang, Zhihao Yu, Tunan Qian. Primary malignant lymphoma of spleen, Chinese journal of radiation oncology, 1990; 4: 125-126.
 2. Guangli Xiao, Zhongyi Yang, Mei Wang, Weibo Yin, Yanjun Miao, Zhixian Zhang, Xianzhi Gu. Radiotherapy of brain metastases, Chinese journal of radiation oncology, 1991; 5: 19-22.
 3. Guangli Xiao, Guzhen Xu .One case for radiotherapy of Merkel’s cell tumor, Chinese journal of radiation oncology, 1992; 1:163.
 4. Guangli Xiao, Weiming Cai, Guozhen Xu, Yuhua Hu, Xueling Wu, Dexing Qing, Jiehua Yan, Shuyan Li, Li Gao, Jianping Xiao, Wen Wang. Prognostic value of parapharyngeal involvement by CT images in T-staging of nasopharyngeal carcinoma, Chinese journal of radiation oncology, 1993; 2: 2-3.
 5. Guangli Xiao, Weiming Cai, Yuhua Hu, Xueling Wu, Dexing Qing, Jiehua Yan, Guozhen Xu, Shuyan Li, Jianping Xiao, Li Gao, Wen Wang. Evaluation of the International Union of cancer (UICC) staging criteria and proposal further revision for nasopharyngeal carcinoma. Chinese journal of radiation oncology, 1994; 3: 6-9.
 6. Li Gao, Guozhen Xu, Guangli Xiao, Shuyan Li, Jiehua Yan, Weiming Cai. The prospective randomized study by comparing external radiation alone and radiation followed by brachytherapy for nasopharyngeal carcinoma, Chinese journal of radiation oncology, 1997; 6(4): 206-211.
 7. Guangli Xiao, Guozhen Xu, Li Gao, Shuyan Li, Jianping Xiao, Weiming Cai, Dexing Qing. The prognostic influence of parapharyngeal space involvement in nasopharyngeal carcinoma, Chinese journal of oncology, 2001; 23: 244-246.
 8. Guangli Xiao, Guozhen Xu, Li Gao, Shuyan Li. Value of pre-operative radiotherapy in laryngeal functional preservation in pyriform sinus carcinoma, Chinese journal of radiation oncology, 2002; 10: 100-103.
 9. Guangli Xiao, Li Gao, Guozhen Xu. Treatment of hypopharyngeal carcinoma. Chinese journal of radiation oncology, 2002; 11: 1-4.
 10. Guangli Xiao, Guozhen Xu, Li Gao. Cervical metastasis from an unknown primary. Chinese journal of radiation oncology, 2002; 11: 88-91.
 11. Guang li Xiao, Li Gao and Guozhen Xu. Prognostic influence of parapharyngeal space involvement in nasopharyngeal carcinoma. Int.J.Radiation oncology Biol.Phys, 2002; 52: 957-963.
 12. Guang li Xiao. The impact of tumor control by the time interval between surgery and postoperative radiotherapy, Hua-Xia medicine, 2005; 3: 217-220.
 13. Guang li Xiao and Zhengjian Liu. Time factor influencing treatment outcome of malignant tumor. Revista de Ciência de Saúde de Macau, 2006; 6(1): 28-31.
 14. Kameng Kuan, Lixin Chen, Guangli Xiao, Iantong Cheng, Tsangkin Lau. Comparison of dose distributions between the tangential photon beams technique and the directly appositional electron beam technique for post-mastectomy breast cancer patients. Revista de Ciência de Saúde de Macau, 2006; 6(3): 178-182.
 15. Guang li Xiao. Cervical metastases from unknown primary tumors. Revista de Ciência de Saúde de Macau, 2006; 6(4): 279-282.
 16. Guang li Xiao, Xibin Qiu, Keang Ng, Luo Pan, Kanena Kuan. Intensity modulated radiation therapy for nasopharyngeal carcinoma. Revista de Ciência de Saúde de Macau, 2008; 8(1): 16-21.
 17. Guang li Xiao, Xibin Qiu, Keang Ng, Luo Pan. The important role when combining radiotherapy and chemotherapy for maligment tumor management, Journal of Kiang Wu hospital, 2009; 9: 80-82.
 18. Guangli Xiao, Xibin Qiu, Weihua Wang, Yabing Cao, Yufeng Wang. Long-term outcome and prognostic factors of nasopharyngeal carcinoma treated by intensity modulated radiotherapy. Chinese journal of radiation oncology, 2012; 21(6): 488-491.
 19. Guangli Xiao, Weihua Wang, Xibin Qiu, Yabing Cao, Yufeng Wang. Analysis of late toxicities after intensity-modulated radiotherapy in 176 patients with nasopharyngeal carcinoma. Chinese journal of radiation oncology, 2013; 22(1): 42-45.
 20. Guangli Xiao, Yabing Cao, Xibin Qiu, Weihua Wang, Yufeng Wang. Influence of gender and age on the survival of patients with nasopharyngeal carcinoma. BMC Cancer 2013, 13:226. Dio: 10. 1186/1471-2407-13-226.
 21. Guangli Xiao. Challenges and Countermeasures of modern radiotherapies for nasopharyngeal carcinoma, Hua-Xia medicine, 2014; 9(4). 1818-0086(2014)04
 22. Tao Zhang, Guangli Xiao (Corresponding author), Zhaoping Wu,Xiangshang Zhu, Hanyang Wang, Huijuan Long, Xibin Qiu, Yabing Cao. Efficacy of tailor-made mouth bite block in reducing setup errors during radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma. Chinese journal of radiation oncology, 2015; 24(2): 173-175.
 23. Guangli Xiao. A brief history of Macau radiotherapy development. Chinese journal of radiation oncology, 2016; 25(3): 195-196.
Research Grants 
“Treatment of nasopharyngeal carcinoma with intensity modulated radiotherapy” (Macao science and Technology Development Funding: MOP$1,002,000) (2009)
Awards
 1. “Outstanding Paper Award” from the Beijing Branch of the Chinese Medical Association (1995).
 2. “Outstanding Paper Award” from the Cancer Hospital of the Chinses Academy of Medical Science (2001).
 3. “Outstanding Paper Award” was awarded at 2005 international academic meeting of Hua-Xia Medicine (IAMHXM).
 4. “Outstanding achievement award” from Dr. Stanley Ho Medical Development Foundation (2006).
 5. “First prize for medical achievement” from Kiang Wu Hospital (2006).
 6. “Excellent presentation” from IAMHXM (2007).
 7. Third prize for the science and technology progress from Macao SAR government (2014 ).
 8. “Outstanding Paper Award” from IAMHXM (2014).
Professional Activities
 1. Chief Consultant in radiotherapy oncology department of Kiang Wu Hospital.
 2. President for Macao oncology association (MOA).
 3. Committee member, Government of Macao SAR committee on non-communicable disease prevention and control (2012-2016).
 4. Council member, Pan-pearl-river area radiation therapy oncology group (PPRA-RTOG)
 5. Council member, Cancer prevention and control specialized Committee of Chinese Preventive Medicine Association.
 6. Council member, National TNM Cancer Staging Committee of Chinese Anti-Cancer Association.
 7. Editorial Board of Chinese journal of radiation oncology (2004-present)